Φωτογραφία του χρήστη GoodNewsGR.
“Μιλώ Ελληνικά/SpeakGreek”: δωρεάν εργαλείο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
Το «Μιλώ Ελληνικά/SpeakGreek» είναι ένα ελεύθερα προσβάσιμο διαδικτυακό εργαλείο εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Τμήμα της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποτελεί το πρώτο δωρεάν γλωσσικό εργαλείο βιοανατροφοδότησης* (biofeedback) για την ελληνική γλώσσα ενώ απευθύνεται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες όπως τον αύξοντα αριθμό ανθρώπων που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και παιδιά με δυσκολίες στην όραση ή την ακοή.
Το "SpeakGreek" εκπαιδεύει στην αντίληψη των ήχων, της τονικότητας, της έντασης και του ρυθμού της ελληνικής γλώσσας, παρέχοντας διάφορες επιλογές, κατάλληλες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (παιδιά και ενήλικες) και μαθησιακές προτιμήσεις. Επιπλέον, ο φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός του ενδείκνυται και για μεμονωμένη χρήση, αλλά και για χρήση μαζί με δάσκαλο, λογοθεραπευτή ή ερευνητή.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ (2007-2013), την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας. Η παρουσίαση του έγινε σε Ημερίδα που διοργανώθηκε στις 24 Οκτωβρίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.ΔΕ.Α) στη Θεσσαλονίκη.
Το εκπαιδευτικό εργαλείο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο σύνδεσμο:
http://speakgreek.web.auth.gr
* Η βιοανατροφοδότηση αποτελεί ένα σύνολο μεθόδων οι οποίες, με τη χρήση κάποιας συσκευής (συνήθως ηλεκτρονικής), επιτρέπουν στον άνθρωπο να αντιληφθεί κάποιες από τις εσωτερικές του λειτουργίες (φυσιολογικές ή μη), με τη μορφή οπτικών και ακουστικών σημάτων. Στην περίπτωση του SpeakGreek η βιοανατροφοδότηση γίνεται μέσω της οπτικοποίησης βασικών παραμέτρων της ομιλίας στην οθόνη του υπολογιστή, σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, καθώς μιλά ο χρήστης μπορεί να δεί την παραγωγή ήχου, να τη συγκρίνει με δεδομένα από ηχογραφημένους ομιλητές και να λάβει αξιολόγηση ανάλογα με την προσπάθειά του.
Το εκπαιδευτικό εργαλείο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο σύνδεσμο:
http://speakgreek.web.auth.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις